Cisem - Center for incestramte & seksuelt misbrugte


Senfølger af incest /seksuelle
overgreb kan være:

 • Fundamental mangel på tillid
 • Svært ved nære relationer, tilknytning og omsorg
 • Angst, depression, vrede
 • Selvmordstanker
 • Selvdestruktion – f.eks. spiseforstyrrelse/cutting
 • Misbrug af stoffer, alkohol, sex
 • Overskridelse af egne og andres grænser
 • Skyld og skam
 • Psykisk sygdom
 • Forhøjet psykisk alarmberedskab
 • Præstationsangst, overdreven præstation, perfektionisme
 • Forholdet til andet køn
 • Usikkerhed
 • Koncentrationsbesvær
 • Søvnbesvær
 • Meget lavt selvværd
 • Seksualitet i forhold til kærlighed
 • Svært ved autoriteter
 • Tvivl om seksuel status
 • Negativt forhold til egen krop
 • Ikke at vide, hvad der er ”normalt” og ”unormalt”
 • Dybe, personlige kriser, der kan føre til f.eks. skilsmisse, tab af job eller social isolation


Læs mere om:


A-Z indeks - Print version - Sitemap