Cisem - Center for incestramte & seksuelt misbrugte
 
 
 
 
Da det ikke har været muligt for bestyrelsen at opnå den fornødne opbakning til foreningens fortsatte drift, har vi besluttet af lukke Center for incestramte & seksuelt misbrugte.
Den officielle lukningsdato er onsdag den 9. Maj 2018. 
 
 
p.b.v.
 
Erni Galgani
 

 

 

 

 

 

A-Z indeks - Print version - Sitemap